F.m.V.VAR.21 (Expositio libri Peryermenias; Expositio libri Posterorum analyticorum)

Fragmenta membranea

Suomeksi       In English

Show full item record

F.m.V.VAR.21 (Expositio libri Peryermenias; Expositio libri Posterorum analyticorum)

Show full item record

Whole fragment

Icon

Individual pages

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail