F.m.I.6 (Missal)

Fragmenta membranea

Suomeksi       In English

Show simple item record

dc.title F.m.I.6 (Missal)
dc.date.created 1101/1300
dc.date.begin 1101
dc.date.end 1300
dc.description.contents Missal
dc.description.genre Liturgy
dc.description.timing Saec. xii - xiii
dc.format.extent 2 fol.
dc.identifier.signum F.m.I.6
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fd2011-fra0006
dc.identifier URN:NBN:fi-fd2011-fra0006
dc.identifier F.m.I.6
dc.language lat
dc.rightsHolder The National Library of Finland
dc.rights.license Creative Commons Public Domain Mark 1.0
dc.type Manuscript
dc.type Text
dc.type.content Manuscript
dc.identifier.uri https://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/287
dc.date.accessioned 2012-02-20T09:23:33Z
dc.date.available 2012-02-20T09:23:33Z
dc.date.issued 2012-02-20
dc.description.origin Linköping?
dc.description.origin Sweden?
dc.description.additionalInformation DATE: Probably saec. xii (Haapanen); saec. xii 2/2 - saec. xiii 1/2 (MPO). ORIGIN: Sweden; Linköping (MPO). OTHER NOTES: Origin probably according to liturgical use. Also known as: MPO Fr 25950 (CCM Mi 2). From same codex: MPO Codex 1356 = CCM Mi 2 (Stockholm, Riksarkivet: Fr 25929 S 22; Fr 25933 KB A 103 b 1 Henrik Påvelssons rest-räkenskap för Svartlösa och Sotholms hd 1561; Fr 25934 KB A 103 b 2 Gorgonius Arvidss räk f stora arkliet 1561 (KrA A 53); Fr 25935 KB A 103 b 18 Nils Nilssons räkenskap för fänika 1563; Fr 25937 S 20; Fr 25940 S 24; Fr 25941 S 23; Fr 25942 S 21; --, --: Kammararkivet Fr 864 Lokala tullräkenskaper 466:IV 1563; Fr 8537 Kaperiräkenskaper 2:5 1564; Fr 9490 Strödda kamerala handlingar 25:7 1564; Fr 9491 Strödda kamerala handlingar 25:8 1564; Fr 9699 Strödda militiehandlingar före 1631 Del 2: Handlingar and flottan 2:1 1564; Fr 25923 Röda nummer 58 Spannmålsregister 1564; Fr 25924 Röda nummer 120 Joachim Farolts register 1560; Fr 25925 Upplands handlingar 1543:12:1 Jordebok; Fr 25926 Varuhus och handling 108:1 Reval 1561 Olof Larssons räkenskap 1561; Fr 25927 Varuhus och handling 35:6 Stockholm 1564 Matts Månssons räkenskap 1564; Fr 25928 Provianträkenskaper 1:8 Fälttåg sjötåg 1563 Henrik Staffanssons räk 1563; Fr 25930 Räntekammarböcker 1526-1630 Herr Dionysii räkenskap; Fr 25936 Fogdarnas restantieräkenskaper 7:4 F 245 Anders Torbjörnssons räkenskap 1563; Fr 25943 Löningsregister 8:13 Västerås 1561 Peder Karlssons räkenskap; Fr 25944 Skeppsgårdshandlingar 10:4 1564 Restantier Claes Jörgenssons längd (avt, folio); Fr 25945 Skeppsgårdshandlingar 10:1 1564 Flottan v Stockholm Nils Rynings räk (avt, folio); Fr 30857 Löningsregister 9:1 Västerås Peder Karlssons räk 1562; Fr 30857 Löningsregister 9:1 Västerås Peder Karlssons räk 1562; -, -: Krigsarkivet Fr 25939 Gorgonius Arvidssons räkenskap; Fr 25946 Arkliräkenskaper 1562 Gorgonius Arvidssons räkenskap 1562; Fr 25947 Militieräkenskaper 1563:77:2 Ny förteckning; Fr 25948 Militieräkenskaper 1563:38:2 Olof Månssons räk för Sörmlandsknektar; -, -: Slottsarkivet Fr 25931 Livrustkammaren 1:2 1562-1563 Bären rustmästares räkenskap; Fr 25932 Kungliga och furstliga personers enskilda egendom 5:10 Inventarium 1563-1564; Uppsala, Universitetsbiblioteket: Fr 25949 Marcus Mortensons etc räkenskap 1563 (KrA 11); 32 fr., 61 fol.).
dc.identifier.orderingSignum F.m.010.006
dc.description.strippedOrigin Linköping
dc.description.strippedOrigin Sweden

Whole fragment

Icon

Individual pages

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Show simple item record