F.m.VIb.44 (Apparatus in quinque libros Decretalium)

Fragmenta membranea

Suomeksi       In English

Show simple item record

dc.title F.m.VIb.44 (Apparatus in quinque libros Decretalium)
dc.contributor.author Innocentius IV Papa
dc.creator Innocentius IV Papa
dc.description.contents Apparatus in quinque libros Decretalium
dc.description.genre Legal
dc.format.extent 2 fol.
dc.identifier.signum F.m.VIb.44
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fd2011-fra1127
dc.identifier URN:NBN:fi-fd2011-fra1127
dc.identifier F.m.VIb.44
dc.language lat
dc.rightsHolder The National Library of Finland
dc.rights.license Creative Commons Public Domain Mark 1.0
dc.type Manuscript
dc.type Text
dc.type.content Manuscript
dc.identifier.uri https://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/1682
dc.date.accessioned 2013-07-23T13:19:50Z
dc.date.available 2013-07-23T13:19:50Z
dc.date.issued 2013-07-23
dc.description.additionalInformation CONTENT: Apparatus ad V libros Decretalium Gregorii IX AUTHOR: Innocentius IV (Sinibaldus Fliscus) IV DATE: Saec. xiii 2/2 FROM: 1251 TO: 1300 OTHER NOTES: Also known as: MPO Fr 30623. From same codex: CCM Jur AA 37 = MPO Codex 1374 (Stockholm, Riksarkivet: Fr 30617 KB A 103 s 142 Reg på arkivakter 1675 (tid anv: Inv på sidentyg och kläde 1559); Fr 30618 KB 103 A s 168 Löningsreg på KMts landsknektar i Västerås stift 1557; --, --: Kammararkivet Fr 9017 Löningsregister 8:4 Västerås stift 1557; Fr 9614 Strödda kamerala handlingar 53:10 1553; Fr 9765 Arv och eget 27:3 1555-1558; Fr 30619 Strödda kamerala handlingar 2 Rasmus Ludvigssons samling II Köpegods 1558-1559; Fr 30620 Löningsregister 8:5 Västerås Johan Perssons und 1557; Fr 30622 Skeppsgårdshandlingar 33:10 1577 Per Haraldssons räk för Haliko varv; Fr 30624 Sammandrag över årliga räntan m m 4:4 Lasse Fordels m fl leverans 1558; --, --: Slottsarkivet Fr 30621 Skinnkammaren 12:5 Mårten Teuss uppbörd o utg 1560-1561 (löstaget); 10 fr., 17 fol.). Previous shelfmarks: "g".
dc.identifier.orderingSignum F.m.055.044

Whole fragment

Icon

Individual pages

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Show simple item record