F.m.VIb.52 (Apparatus super Sexto Decretalium sine textu)

Fragmenta membranea

Suomeksi       In English

F.m.VIb.52 (Apparatus super Sexto Decretalium sine textu)

Whole fragment

Icon

Individual pages

Thumbnail
Thumbnail